Theory U en de Steinerpedagogie: denken-voelen-willen

Op naar het secundair onderwijs Vorig jaar deze periode was behoorlijk turbulent op vlak van onderwijskeuzes. Jorik zat in het zesde leerjaar, de deur van de grote saaie onderbenutting van tijd, energie en kansen van zes jaar middelbaar onderwijs ging bedreigend open. Ik vind over het algemeen het secundair onderwijs volledig onderaan bungelen in de kwaliteitsranking van onze onderwijsniveaus, en

Wat je van leren leren kan

Mijn eerste beroepsactiviteit was leraar lager onderwijs. Vijf jaar lang heb ik de derdegraadsklas in een Freinetschool begeleid. En ook al heb ik het niet lang uitgezongen binnen de schoolmuren, “leren” heeft me nooit meer los gelaten. Als trainer, als moeder, als lid van een schoolbestuur. In mijn trainingen gaat dan ook veel aandacht, impliciet en expliciet, naar het leerproces (individueel en

Deep Democracy: de stem van de minderheid eren

Een gesprek over de essentie van improvisatieprincipes met iemand bracht me een jaar geleden naar de opleiding Deep Democracy. Ik raakte, doorheen een pittige weerstand weliswaar, ontzettend verknocht aan deze mooie methodiek. Deep Democracy is vooral een besluitvormingsproces voor groepen. Het eert de stem van de minderheid door de wijsheid ervan toe te voegen aan de stem van de meerderheid. Het laat

Zonnewende: tijd van reflectie

“Met Sint-Jan, draait het blad zich om.” Vanaf vandaag zakt de zon weer stelselmatig naar beneden op de horizon. Hoewel we op vlak van weer nog weinig zomerse uitspattingen hebben ervaren, begint volgens oude tradities een periode waarbij men de blik van buiten langzaamaan terug naar binnen richt. Reflectie: wat voor oogst zijn we aan het binnenhalen? Wat hebben onze

Creatief denken? Drop the box!

Reviewing a translation to english of an article I wrote in dutch, I encountered the saying “Think out of the box”. Which was un understandable though not the literal translation of my words. That would have been impossible since I am allergic to tell people they have to think out of the box. When I see people try to think out of

Katrijn Van Bouwel over humor

Dat humor meer en straffer is dan wat verluchting brengen merken wij dag in dag uit. Bij uitstek in voorstellingen over zwaardere thema’s zoals rouw, burn-out, palliatieve zorg,… Maar ook in andere voorstellingen krijgen de mindere of rauwere kanten van een thema een plaats en voel je goed dat dat nodig is om een verschil te maken. Ook tijdens trainingen

When not to improvise

To improvise or not to improvise. What is the question?   I’m often surprised how people reject improvisational thinking and acting as if the only way to do it is always do it. “You can’t always improvise!” “Some things just need planning and strategy.” Duh. Ofcourse. One of the things I hate most is improvising when you shouldn’t. Like… –

Inspinazie als hybride organisatie

Ik hoorde recent verschillende keren het woord “Hybride Organisatie” vallen met enkele voorbeelden en onmiddellijk dacht ik: “Dat is het. Inspinazie is een hybride organisatie.” Zoals er momenteel naar verwezen wordt slaat het eerder op de combinatie van een publieke en private organisatie. Ik zou het graag toepassen op de concepten “amateur” en “professioneel”. Of op de concepten “commercieel” en “kunstzinnig”,

De change-hype relativeren

“Verandering is tegenwoordig de eerste & enige constante!” “We zijn onherroepelijk in een VUCA wereld beland!” (Met de V van volatiel, de U van onzeker (uncertain), de C van complex en de A van ambigu. Tja, VOCA dat klinkt toch niet.) “Mensen moeten accepteren dat verandertrajecten niet meer eenmalig zijn en lijnrecht van A naar B gaan, we moeten hen

The 4 distractions from being here, now.

Being part of the “U-lab”, a MOOC (massive open online course) by MIT (Massachusets Institute of Technlogy), I am strongly focussed nowadays on the question on how and why improvisation and the application of its principles and techniques, has such a strong value in our daily life and work (often filled with high-demanding conditions). This is also a core question in a

Hoe een improvisatietheatervoorstelling inwerkt

“We moeten in de presentatie achteraf duidelijker stellen dat een van de verschillen tussen een voorstelling en een training, onder andere zit in de diepgang. Bij een voorstelling zitten we meer op niveau van herkenbaarheid en openheid creëren, tijdens trainingen worden inzichten verhelderd en wordt er meer geleerd.” Dat was een van onze conclusies na onze tweede demodag woensdag. Ik

Lui, dom en lief: basics in improvisatie en bemiddeling

“Bij Mediv zeggen we dat een bemiddelaar best een beetje een lui, dom en lief konijn is.” Dat hoorde ik van Anouk Moors, erkend bemiddelaar in sociale en familiale zaken en een vaste waarde in het docententeam van Mediv (Mediation Instituut Vlaanderen). Anouk en ik volgden beurtelings bij elkaar cursus en sloegen de handen in elkaar voor een workshop getiteld “Improvisatiewijsheid voor de bemiddelaar”.

Opvoeden: man man man! Over het belang van clichés.

We zitten deze week volop in een reeks van de voorstelling genaamd “Opvoeden: man man man!” (Logisch, want het is Week van de Opvoeding.) Man, man dat is plezant! De idee achter de voorstelling (in samenwerking met De Gezinsbond, die veel aandacht besteedt aan vaders), is tweeledig: – inhoudelijk: hoe vaderschap beleefd wordt door het aanwezig publiek,  in scène zetten. – vormelijk: in

De eed van de improvisator

“In zo’n longform zie je toch de verhaalstructuur doorschijnen. Ik veronderstel dat jullie die altijd gebruiken en dan daarrond een beetje variëren volgens het woord dat jullie aan het begin vragen? Bij voorstellingen met korte scènes heb je toch telkens nieuwe input van het publiek – en dus een échte verrassing – waarmee je direct aan de slag moet?” Dergelijke

Onderwijs-anekdotetjes van deze dag

Vandaag gaven we een workshop Storytelling aan mensen die hun leerloopbaan uit de doeken doen aan leerlingen uit het secundair onderwijs, om hen te stimuleren om hogere studies aan te vatten en daarin hun hart te volgen. Nu zijn storytelling-sessies sowieso fijne sessies omdat je zoveel verhalen hoort, maar als ze over onderwijs gaan zijn mijn oren nog gespitster.. “Ik

Exploratief improvisatietheater

Er is een soort impro-op-maat voorstelling dat ik bijzonder leuk vind. Vanaf vandaag geef ik ze de werktitel “exploratieve voorstellingen”. Er zit niet speciaal een informatieve lijn in, zoals bij Dag Roger, waar het dementeringsproces voorgesteld wordt. Ook sensibilisering is niet het hoofddoel, zoals bij onze voorstellingen over Zorg met Aandacht. Er worden niet persé mechanismen in blootgelegd, zoals in

Introvert, extravert. Tegengesteld?

Mensen denken vaak spontaan dat improvisatietheater voorbehouden is aan extraverte mensen. Improvisatie kan nochtans een mooie training zijn in het in verbinding brengen van introvertie en extravertie. Anders gezegd, bij een communicatieve interactie het evenwicht houden tussen bewust ervaren wat binnenkomt (inkomende fase) en een eerlijke expressie geven aan wat die dingen met je doen (uitgaande fase). Door improvisatie-oefeningen te doen