improvisatie

improvisatieImprovisatie is.. mijn leven.

Ik stond mee aan de wieg van Inspinazie en ben zo al meer dan vijfentwintig jaar actief als improvisatie-acteur en -trainer. Heel snel ontdekten we de mogelijkheden van improvisatietheater, toegepast in contexten buiten het theater: in bedrijven, in organisaties, in onderwijs, als sensibiliseringsmiddel, exploratietool,.. Ik heb het ondernemersbloed van mijn grootouders geërfd, en snel de radicale keuze gemaakt me voltijds op het professioneel ontwikkelen van improvisatietheatertoepassingen. Dat doe ik nu bijna twintig jaar. Ondertussen ben ik daarnaast actief als erkend bemiddelaar en opgeleid als facilitator volgens de Deep Democracy / Lewis Methode. Ook in deze domeinen benut ik ten volle mijn improvisatie-expertise.

Actief in vele improvisatieformules

Naast de improvisatietrainingen en -coachings die ik persoonlijk opzet (open programma zie hier) en aanbied, ben ik actief in vele andere kamers van het Inspinazie-huis:
TIM Theater: thematische improvisatietheatervoorstellingen, als maker en speler. Deze organisatie leid ik samen met Marc Breban.
Living Impro: improvisatietraining voor leven & werk, samen met Ingrid Deprez, als trainer
XS: de jongerenschool van Inspinazie, als trainer naast Eva Van Eynde, zelf  XS’ers van het eerste uur.
Wisper: de improvisatietheatercursussen voor volwassenen, als een van de vele Inspinazie-trainers
Tout-Court: de oergroep van Inspinazie, ons improvisatietheatergezelschap. De bron waar ik blijvend uit put om zowel “improvisatie” als “theater” in al mijn ander werk zo puur mogelijk te houden. Improvisatietraining kan immers maar al te gauw ontaarden in een cognitieve tool om (schijnbaar) de snelste en de interessantste te worden.

De V’s van Improvisatie

Deze V’s zijn de leidraad in mijn werk:

Vertrouwen
Vrijheid
Verantwoordelijkheid
Voeling
Verbinding
Verbeelding
Veerkracht

Ik laat me enorm inspireren door mindfulness, lichaamswerk en dansimprovisatie. Improvisatie is voor mij steeds een samengaan tussen hoofd, hart en lijf.
Improvisatie is mijn lievelingstraining om te leren anderen. Op een zeer directe en heldere manier leer je angst om te buigen in nieuwsgierigheid.
Je kan op me beroep doen als trainer in imprologie op en naast de scène, als coach (individueel of kleine groepjes), en uiteraard als improvisatie-speler.

Improvisatiewijsheid, steeds wijder verspreid

Ingenieurs en ondernemers in Silicon Valley weten het al lang. Improvisatietraining heeft heel wat te bieden in functie van innovatie, samenwerking en leiderschap. Businesscholen als Stanford en MIT namen het voortouw en nemen het al een tijd op in hun curricula. Ook in Vlaanderen raken stilaan meer organisaties en onderwijsinstellingen doordrongen van de kracht van improvisatie. Vlerick is daar een mooi voorbeeld van. In 2015-2016 voerde Inspinazie een onderzoekstraject uit met Vlerick over de kracht van improvisatie voor managers.
Naast losse incompany workshops en trainingen verzorg(de) ik zelf heel wat terugkerend programma’s, bijvoorbeeld:

  • “Improvisatiewijsheid voor bemiddelaars”, voor Mediation Instituut Vlaanderen (Mediv)
  • “Authentiek en krachtig communiceren”, voor academisch en non-academisch personeel binnen het trainingsprogramma van de KU Leuven
  • “Living Impro. De kracht van pure improvisatie.” voor therapeuten, leerkrachten en andere begeleiders in het programma van De Onderstroom
  • “Improving connectivity – creating playful learning journeys in the classroom” voor onderwijzend personeel van Vlerick Businesschool, i.s.m. professor Ralf Wetzel
  • “Sterk op het werk, met improvisatiewijsheid” voor Kwadraet
  • “Living Impro. Improvisatiewijsheid in leven en werk.” Eigen open programma’s i.s.m. Ingrid Deprez

Een kamer in het improvisatietheaterhuis

improvisatietheaterhuis inspinazieAls trainer beman ik een kamer bij Improvisatietheater Inspinazie. Na twintig jaar is Inspinazie geëvolueerd naar een “huis” met een tiental kamers. Gemeenschappelijk doel is de theatrale en niet-theatrale toepassingen van improvisatie verder in de wereld zetten. Ik ben er trots op deel uit te maken van en mee te bouwen aan een organisatie die in haar eigen structuur bepaalde improvisatieprincipes zo goed mogelijk toepast of uitprobeert: een netwerkorganisatie gebaseerd op vertrouwen en samenwerking, waarin elke entiteit vrijheid geniet en verantwoordelijkheid opneemt. Er is een organische dynamiek: er wordt gebotst waar het moet en verbonden waar het kan.