Onderwijs-anekdotetjes van deze dag

Vandaag gaven we een workshop Storytelling aan mensen die hun leerloopbaan uit de doeken doen aan leerlingen uit het secundair onderwijs, om hen te stimuleren om hogere studies aan te vatten en daarin hun hart te volgen. Nu zijn storytelling-sessies sowieso fijne sessies omdat je zoveel verhalen hoort, maar als ze over onderwijs gaan zijn mijn oren nog gespitster.. “Ik

Exploratief improvisatietheater

Er is een soort impro-op-maat voorstelling dat ik bijzonder leuk vind. Vanaf vandaag geef ik ze de werktitel “exploratieve voorstellingen”. Er zit niet speciaal een informatieve lijn in, zoals bij Dag Roger, waar het dementeringsproces voorgesteld wordt. Ook sensibilisering is niet het hoofddoel, zoals bij onze voorstellingen over Zorg met Aandacht. Er worden niet persé mechanismen in blootgelegd, zoals in

From which zone do you improvise?

I loved how during the ITI-festival (ITI: International Theatresports Institute) in Würzburg in October, a cluster of workshops including mine all seemed to focus on “the playful place in our body and mind” we’re looking for. Dealing with Pressure, Don’t forget to Have Fun , From Reaction to Response, The Impro-Dojo, Vulnerability on Stage,… and probably some others I wasn’t

Introvert, extravert. Tegengesteld?

Mensen denken vaak spontaan dat improvisatietheater voorbehouden is aan extraverte mensen. Improvisatie kan nochtans een mooie training zijn in het in verbinding brengen van introvertie en extravertie. Anders gezegd, bij een communicatieve interactie het evenwicht houden tussen bewust ervaren wat binnenkomt (inkomende fase) en een eerlijke expressie geven aan wat die dingen met je doen (uitgaande fase). Door improvisatie-oefeningen te doen

Theaterbad voor medewerkers van een woon- zorgcentrum

Fijn rollenspel/impro/scènes in een woonzorgcentrum. Opgezet door de werkgroep kwaliteit om directieleden hun eigen organisatie te laten beleven als klant. Boeiend, en ook spannend,  hoe “echt” en spel door elkaar liepen. Gebruikers van het dagcentrum kwamen ons spontaan vertellen hoe we onze rol bij het opdienen van het eten nog scherper konden spelen, of reageerden mee vanop hun eigen plek.

From no to yes-and: 6 steps to open up

A few years ago we developed improvisation formats about interculturality on the workfloor, with Livingstone (center of competence for intercultural enterpreneurship). Lutgart Dusar told us about the Developmental Model of Intercultural Sensitivity of Dr. Bennett Milton. You can find a short decription and nice visualisation here. Since then, I often use this model in parallel with the movement we make from no tot

Spiegelende honden

Een paar jaar geleden ontmoette ik Gerja. Een bedrijf kreeg communicatie- en creativiteitsworkshops aangeboden vanuit verschillende media. Iemand deed iets met muziek, ik met impro, en zij met Daisy. Als om-meerdere-redenen geen bijzonder grote hondenvriend, vond ik het toen wel wat vreemd om “Daisy” als medetrainer te hebben die dag. Daisy is namelijk een Duitse herder. Ik was wel meteen

Interview toegepaste impro

Nog terug gevonden in het congresboek van Flanders Synergy 2011, dit interview: inspinazie_FlandersSynergy (klik) Tijdens dat congres werd het forumtheater “Eppix Ice-age”, o.a. over participatie en sociale innovatie, als kennismaking gebracht. In de afgelopen maanden heeft de “roll-out” plaats gevonden in drie testbedrijven (BP Lubes, Daf en Stad Gent) alwaar het enorm gesmaakt werd. Binnen enkele maanden brengt Flanders Synergy het

Verslag van een training over omgaan met conflicten

Dinsdag vond in Het Punt onze vorming “omgaan met conflicten” plaats. Het was een bont gezelschap en dat gold voor beide kanten. De deelnemers vertegenwoordigden een scala aan boeiende organisaties die met vrijwilligers werken. Wijzelf als “aanbieder” waren maar liefst met vier. Wat een luxe-situatie! Trainer, rollenspelactrice (Leen heeft zich weer heerlijk laten gaan met zoals steeds de feedback dat

Cubrix: model voor organisatie-ontwikkeling

Vrijdag… tijd voor een spelletje 🙂 Welke kleur in de onderstaande afbeelding hoort bij welke organisatie? En… welke kleuren passen bij jouw organisatie..? clanorganisatie (veiligheid) machtsorganisatie (macht en energie) bureaucratische organisatie (orde) ondernemende organisatie (succes) professionele organisatie (gemeenschap) netwerkorganisatie (synergie) fluïde organisatie (holistisch) De kleuren komen overeen met die uit de theorie van Spiral Dynamics®. Deze organisatie-opdeling komt uit het boek

Mijn job, een integraaljob

Wat een heerlijke week op professioneel vlak. Mooie opdrachten, zinvolle invullingen, veel gelachen, lekker gespeeld. De job op het forum voor Vakantieparticipatie afgelopen dinsdag was er eentje om extra te koesteren. Het was zo’n gebeuren waarin ik voel hoe de vele verschillende “producten” die we ontwikkelden, de ervaring die we opdeden in al die jaren (binnen en buiten Inspinazie), de

10 jaar Samen-voor-Beter

“Er werd niet alleen geklonken met cava en fruitsap op het tienjarig bestaan van de scholengemeenschap, maar er was ook een pedagogische studiedag. Geen droge debatten of saaie toespraken, wel een optreden van het improvisatietheater Inspinazie. De theatermensen gingen zelfs in dialoog met het publiek over actuele onderwijsthema’s en dat werd door de verschillende leerkrachten en directies gesmaakt. Ruw geschat

Trainen in (terug) “gewoon mens zijn”

Ik wens alle organisaties voor 2013: medewerkers die heel goed zijn in gewoon “mens zijn”.  En aan alle medewerkers: organisaties die dat niet in de weg staan. De afgelopen tijd ervaarde ik tijdens trainingen vaak heel expliciet hoe het daar allemaal op lijkt neer te komen in professionele omgevingen. Natuurlijk heb je een specifieke “rol” in een organisatie. Doch een

Musci For Life – undercover improvisatietheater

Marc en Suzanne speelden deze week zogenaamd undercover improtheater. Dit is een theatervorm waarbij toeschouwers niet (meteen) weten dat ze met theater te maken hebben. Meestal heeft dit tot doel te verrassen en/of te sensibiliseren. Katja Van Goethem (consulent ouderenzorg) geeft dit heel mooi weer in dit verslag: “Het Limburgs Netwerk Dementie ging in zee met Inspinazie om tijdens de

Het denkbeeldige verschil tussen spel en realiteit

Deze week veel rollenspel gebruikt in trainingen. Het lukt meestal goed om de weerstand daartegen snel weg te werken door mensen er gewoon in “mee” te nemen, met fijne vormen waarin iedereen ook veel actief is. Doch nog eens op iemand gebotst voor wie er geen sprake van was om “toneeltje te spelen”. … Ik krijg het er altijd een

Over ijs in de zaal en publieksopwarming

“Maar óns publiek, dat is toch anders hoor, die ga je niet makkelijk los krijgen..” Dit is een vaak gehoorde bezorgdheid van opdrachtgevers wanneer het gaat over de interactiviteit in onze impro-op-maat voorstellingen. Of het nu om managers, IT-ers, politici, wetenschappers, studenten uit bepaalde richtingen, ouderen, … gaat, maakt niet uit: men is er gauw van overtuigd dat de eigen

How improvisation makes you fast without training it

In addition to the slides in the previous post, a brief description of one of the exercises during the workshop “Silence/time in improvisation”. Groups of 4 or 5 persons are simply making association circles (each person says a word that is a spontaneous association on the previous word). In the first version they do not get any other instructions. In

Stilte werkt

Alvast de beloofde slides voor de deelnemers aan de workshop “De kracht van stilte en tijd in improvisatietheater” tijdens het colloquium Stilte Werkt vandaag op de HUB. Waarover later meer! [slideshare id=14865943&w=597&h=486&sc=no] <div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/nathalievanrenterghem/silence-in-impro” title=”Silence in impro” target=”_blank”>Silence in impro</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/nathalievanrenterghem” target=”_blank”>Nathalie Van Renterghem</a></strong> </div>

Woorden

Met Pasas willen we ons niet enkel toespitsen op het voeren van bemiddelingsgesprekken (trap 1), maar ook op het normaliseren van bemiddeling in organisatieculturen (trap 2) en de transitie naar een meer middelend denken in de maatschappij (trap 3). Die trappen zijn uiteraard met elkaar verbonden, en zo maak ik me regelmatig de bedenking dat de taal die we gebruiken in trap