Bemiddelaar en facilitator

Als bemiddelaar en facilitator in groepen wil ik in de eerste plaats ruimte maken voor verschil, voor het “andere”. Niet door het verschil op te heffen, wel door de afkeer of weerstand ten aanzien van verschil gaandeweg om te buigen in nieuwsgierigheid. Zodat bruggen kunnen worden gebouwd of reeds ontstane conflicten terug oplosbaar worden.

Ik ben sinds 2012 actief als bemiddelaar (en erkend bij de Federale Bemiddelingscommissie). Ik volgde de opleiding Sociale Bemiddeling in Organisaties aan de KUL.

Je kan op me beroep doen als bemiddelaar in conflicten tussen collega’s of binnen teams.
Ook als bemiddelingscoach kan je op me rekenen: wil je geen bemiddeling, maar wel op een constructieve manier aan de slag met je conflict? Tijdens een coaching nemen we het conflict en jouw impact en mogelijkheden onder de loep.

Bij Mediv (Mediation Institute Vlaanderen) volgde ik meerdere bijscholingen en begeleid ik zelf de module “Improvisatiewijsheid voor bemiddelaars”. Deze module geef ik ondertussen ook elders. Met Inspinazie Nue verzorgden we zowel voor Mediv als voor andere organisaties thematische voorstellingen over conflict en bemiddeling.

Bij Burenbemiddeling Leuven leef ik mijn vrijwilligershart uit en heb er samen met de collega’s ginder al heel wat boeiende bemiddelingstrajecten op zitten!

Je kan ook beroep doen op mij als facilitator bij groepsbesluitvormingen. Ik hanteer daarbij de principes van Deep Democracy.

Een getuigenis uit burenbemiddeling:

“De reden waarom de bemiddeling als ‘geslaagd’ aanvoelt, heeft langs mijn kant veel te maken met het gevoel dat ik ‘gehoord’ werd. Het gesprek had ook alleen over de praktische feiten kunnen gaan, en dan waren we ook wel tot een praktisch akkoord gekomen, denk ik. Maar dan zou ik toch met een gevoel van onvrede zijn blijven zitten. Ik voel me nu wel gehoord in het feit dat ik me geraakt voelde door de manier waarop de communicatie tot nu toe verliep en door de beschuldigingen. En dat ik ‘gehoord’ werd heeft te maken met het feit dat jullie daar de ruimte voor maakten. Ruimte voor de gevoelens bij de beide partijen maakte volgens mij de kracht van dit gesprek. Ik hoop dat jullie bij andere gesprekken ook deze stijl kunnen aanhouden, want het werkt!”

 

Alexander Milov – Love Installation Source: Burning Man